British English American English Oleg Paterek

O SZKOLE

Wysoka skuteczność Szkoły British English American English

Wszystkie zajęcia są zajęciami “tutoring classes”, tzn. spotkaniami w gronie bardzo małej liczby uczniów lub są to zajęcia indywidualne, które zawsze prowadzi doświadczony nauczyciel. Ten sposób prowadzenia zajęć pozwala uzyskiwać szybkie i trwałe postępy w przyswajaniu nowych umiejętności językowych przez uczniów.
Skuteczne nauczanie bez osobistego zaangażowanie ucznia nie byłoby możliwe. Silną motywacją jest urozmaicony charakter zajęć i używanie nowoczesnych technologii i pomocy naukowych.
Ważnym elementem sukcesu jest tzw. Zeszyt Gramatyczny Ucznia. Ten innowacyjny, niezwykle skuteczny, autorski pomysł nauczania gramatyki istnieje w Naszej Szkole od początku. Jest to prowadzony według wskazówek doświadczonego nauczyciela, zeszyt gramatyczny, z dokładnymi objaśnieniami wszystkich problemów gramatycznych wraz z adekwatnymi przykładami ich zastosowania. Posiadając własny zeszyt gramatyczny, wszystkie dotychczasowe kłopoty związane z gramatyką znikają. Uczeń może w każdej chwili, samodzielnie, przypomnieć sobie zapomnianą strukturę gramatyczną, a wielokrotne “odświeżanie” pamięci sprawia, że trudna gramatyka staje się całkiem prosta i łatwa do zapamiętania.

WE TEACH YOU LEARN – Potrafimy nauczyć jak należy się uczyć!

Kadra w szkole British English American English jest doświadczona i wykwalifikowana. Nauczyciele prowadzą także zajęcia na renomowanych uczelniach i w znanych instytucjach, takich jak Uniwersytet Jagielloński lub Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich. Najważniejszym kryterium doboru nauczycieli w naszej szkole jest ich osobiste zaangażowanie w proces edukacji. Angażujemy również nauczycieli rodowitych, tzw. “native speakers”.
Nasi uczniowie powinni być pilni i systematyczni. Nie spotykamy się z osobami, które lekceważąco podchodzą do swoich obowiązków. Bardzo ważna jest tutaj postawa ucznia – jego, jak mawiają Amerykanie – “attitude” – nastawienie do swoich obowiązków. Bardzo chętnie pomagamy wszystkim, którzy mimo dużego wysiłku, mają trudności w opanowaniu materiału. Pracowitość przynosi wymierne wyniki. Tzw. zdolności językowe, mimo, że przydatne, nie są koniecznym warunkiem powodzenia w przyswojeniu języka obcego, nawet na bardzo wysokim poziomie. Z naszych obserwacji wynika, że większe postępy odnotowują ci, którzy w swoją naukę wkładają więcej pracy, nawet w porównaniu z uczniami bardzo zdolnymi, lecz mniej pracowitymi.

Jesteśmy w stanie nauczyć języka obcego każdego, kto będzie podążał za wskazówkami naszych nauczycieli. Wieloletnie doświadczenie oraz duże grono naszych absolwentów są tego dowodem.
Zapraszamy do Naszej Szkoły

Szkoła British English American English Oleg Paterek