ciekawe informacje o międzynarodowych EGZAMINACH JĘZYKOWYCH

KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, BEC,
A1,A2, B1,B2,C1,C2,TOEFL,SAT

Objaśnienia popularnych skrótów

Certyfikaty językowe Uniwersytetu Cambridge są uznawane i bardzo wysoko cenione przez wszystkich na całym świecie. Warto pomyśleć o przystąpieniu do takich egzaminów. Oprócz dużej satysfakcji osoba posiadająca taki certyfikat językowy może także mieć wymierne korzyści na szerokim rynku pracy z samego faktu zdania egzaminu Cambridge. Ośrodki egzaminacyjne przeprowadzające egzaminy na poszczególnych poziomach zaawansowania (KET,PET,FCE,CAE,CPE,BEC,IELTS) mieszczą się w Polsce w miastach wojewódzkich i dużych centrach edukacyjnych.

Wybrane informacje dotyczące  certyfikatów językowych:

Wiele firm i instytucji honoruje Certyfikaty wydawane przez centra językowe, które współpracują z uniwersytetem Cambridge. W Polsce jest to np. znana firma Coca-Cola, a także linie British-Airways.
***

Duża liczba uczelni i placówek językowych zwalnia osobę, która posiada  Certyfikat językowy, z konieczności zdawania egzaminu z języka angielskiego.
***

Wiele przedsiębiorstw i firm prywatnych bardzo chętnie zatrudniają osoby, które posiadają Certyfikaty językowe.
***

Polskie Ministerstwo Oświaty także docenia Certyfikaty FCE, CAE oraz CPE.
***
Świadectwa  CAE (Certificate in Advanced English) , a także CPE (Certificate of Proficiency English) honoruje Polskie Ministerstwo Oświaty jako będące odpowiednie dla kadry, która chce się przekwalifikować (na nauczycieli języków obcych).
***

CPE i IELTS ( poziom 7 i wyżej) potwierdzają kwalifikacje językowe pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
***

Przewodnicy turystyczni z certyfikatem FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, BEC poziomu + , a także IELTS (poziomu 6 i wyżej) mogą wykonywać swoją profesję za zgodą Polskiego Ministerstwa Edukacji.
***

Pracownicy służby cywilnej  powinni także zdać egzaminy poziomów: FCE, CAE, CPE, BEC Vantage, BEC + , a także IELTS (poziomu 6 i wyżej).
***

Ważne jest, że wszyscy, którzy posiadają certyfikaty językowe KET, PET, FCE, CAE, CPE i BEC, nie mają obowiązku powtórnego zdawania takich egzaminów. Świadectwa tych egzaminów traktuje się równoważnie ze  świadectwami końcowymi istniejących szkół językowych. Certyfikat IELTS ma ważność 2 lata.
***

Posiadanie IELTS wymagane jest przez ambasady  Australii, Nowej Zelandii i Kanady w stosunku do osób chcących zamieszkać na stałe w tych państwach.
***

IELTS honorowane jest przez uczelnie wielu krajów anglojęzycznych (np. Wielka Brytania, Australia, USA).
***

Skróty i ciekawe informacje dotyczące popularnych egzaminów:

KET (Key English Test) – Test przed-podstawowy z języka angielskiego. Odpowiednik, w międzynarodowej skali, egzaminu A2. Weryfikuje bardzo podstawową wiedzę egzaminowanego. Egzamin ma  3 części (czytanie wraz z pisaniem, słuchanie, mówienie). KET zdają przeważnie młodsi uczniowie szkół językowych lub dorośli, którzy zaczynają naukę języków obcych.

PET (Preliminary English Test) – Test podstawowy z języka angielskiego. Odpowiednik, w międzynarodowej skali, egzaminu B1. Weryfikuje podstawową wiedzę egzaminowanego. Egzamin ma  4 części (czytanie wraz z pisaniem, mówienie i pisanie). PET zdają młodsi uczniowie szkół językowych, ale osoby dorosłe też mogą go zdawać, weryfikując w ten sposób swoje sprawności językowe.

FCE (First Certificate in English) – Test poziomu średniego z języka angielskiego. Odpowiednik, w międzynarodowej skali, egzaminu B2. Zbliżony poziomem do egzaminu maturalnego, rozszerzonego. Składa się z 5 części (czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie i gramatyka). Egzamin FCE jest szeroko rozpowszechniony w Polsce i na całym świecie. Warto pomyśleć o zdaniu tego egzaminu.

CAE (Certificate in Advanced English) – Test zaawansowany, weryfikuje szczegółową wiedzę z języka angielskiego. Odpowiada, w międzynarodowej skali, egzaminowi C1.  Składa się z 5 części (czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie i gramatyka). CAE jest także znany szeroko w Polsce i poza nią. Posiadacz dokumentu CAE ma prawo nauczać języka angielskiego, więc, co oczywiste, może także znaleźć pracę  w polskich szkołach jako nauczyciel.

CPE (Certificate of Proficiency in English) – Test profesjonalny, ze szczegółowej wiedzy z języka angielskiego, włącznie z wszystkimi niuansami gramatycznymi Odpowiada, w międzynarodowej skali, egzaminowi C2.  Składa się z 5 części (czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie i gramatyka). CPE jest mniej powszechny z przyczyn wysokich umiejętności, które muszą być zaprezentowane podczas egzaminu. Kto zda egzamin CPE reprezentuje poziom zaawansowania językowego zbliżony do poziomu native speakers. Niektóre firmy i instytucje (służby dyplomatyczne, szkoły pilotów, studia językowe dla kadry nauczycielskiej) wymagają posiadania certyfikatu CPE. Jest ostatnim i najbardziej wymagającym egzaminem z języka angielskiego spośród wszystkich egzaminów nie branżowych.

BEC (Business English Certificates) – egzaminy ze sfery języka biznesu. Są 3 poziomy BEC: Preliminary (podstawowy), Vantage (wyższy średni) oraz Higher (zaawansowany). Jest to test, który w świecie biznesu uważany jest za konieczny. Banki, fundusze inwestycyjne, biura maklerskie i inne instytucje ze świata finansów uznają BEC za konieczny. Najczęściej zdaje się test z poziomu  Vantage. Odpowiednik w skali międzynarodowej: B2.

IELTS (International English Language Testing System) – Międzynarodowy program testów z języka angielskiego ze skalą poziomów zaawansowania językowego 1.0-9.0. Egzaminy IELTS weryfikują poziom językowy stosują zbliżony schemat postępowania egzaminacyjnego do innych egzaminów organizowanych przez ośrodki Cambridge University. IELTS jest bardziej rozpowszechniony na obszarze Australii, Nowej Zelandii, Kanady oraz USA, niż w Europie. Ideą IELTS jest zweryfikowanie poziom  językowego kandydatów na uczelnie. Egzamin sprawdza też poziom zaawansowania językowego pracowników różnych publicznych i prywatnych firm i  instytucji, między innymi: placówek dyplomatycznych, instytucji i korporacji finansowych, przedsiębiorstw o funkcji doradczej, etc. Na terenie Europy powszechniejsze są egzaminy FCE oraz CAE.

istotne dla uczniów pragnących studiować w uczelniach na obszarze USA i Kanady

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – Amerykański odpowiednik test FCE i CAE. Bardzo znany i rozpowszechniony, najbardziej, co naturalne na obszarach Stanów Zjednoczonych i Kanady.  Wiele organizacji, firm oraz instytucji na całym świecie ceni ten egzamin. Uznawany za oficjalny egzamin językowy przez większość uniwersytetów, amerykańskich, a także innych państwach.

SAT (Scholastic Aptitude Test) jest testem Umiejętności Akademickich. Umożliwienia wykonanie obiektywnego i solidnego sprawdzianu, czy starający się na studia (zwykle jest to uczeń szkoły średniej) ma odpowiednie kwalifikacje językowe, żeby móc się uczyć na college’u lub na uniwersytecie. Można przyjąć, że SAT stanowi odpowiednik egzaminu maturalnego. W zależności od prestiżu uczelni, wymagane jest zalicznie SAT I lub SAT I i SAT II. Egzamin SAT opiera się na 2 częściach: SAT Reasoning Test (lub SAT I) oraz SAT Subject Tests (lub SAT II). Część I (SAT Reasoning Test) jest testem ogólnym (sprawności rozumowania i sprawności językowej), Część II (SAT Subject Tests) to test przedmiotowy.

SAT I sprawdza matematykę i język angielski. Elementy testu:

▪ Matematyka (Math)
▪ Czytanie ze zrozumieniem (Critical Reading)
▪ Pisanie (Writing) – esej

Skala zaawansowania językowego w międzynarodowych kodach oznaczeń

A1: Poziom bardzo prostej komunikacji. Na tym poziomie jest się w stanie jedynie przedstawić i tworzyć bardzo proste zdania, w prostych  formach, informujące o podstawowych rzeczach (dane personalne, kraj pochodzenia, miejsce zamieszkania, etc.).Odpowiada poziomowi 1.0 lub 2.0 w skali IELTS.

A2: Poziom podstawowy komunikacji. W porównaniu do poziomu A1 komunikacja jest trochę bardziej rozwinięta. Ktoś, kto reprezentuje poziom A2 jest w stanie zrozumieć proste wypowiedzi innych osób i potrafi w prostych zdaniach informować o swoich personaliach, rodzinie, zakupach, miejscu zamieszkania, zatrudnieniu i innych potrzebach, które wynikają z zastanych sytuacji. Wykorzystuje podstawową gramatyką opartą zazwyczaj na dwóch czasach teraźniejszych. Odpowiada poziomowi 3.0 w skali IELTS lub egzaminu KET.

B1: Poziom średni, odpowiadający poziomowi 3.5 do 4.5 w skali IELTS lub egzaminowi PET lub egzaminowi BEC Preliminary. Na poziomie B1 można rozumieć główny przekaz usłyszanej wypowiedzi w zwykłych codziennych sytuacjach. Zazwyczaj w komunikacji korzysta się wówczas z trzech płaszczyz czasu (teraźniejszości, przeszłości i przyszłości). Może też tworzyć w miarę swobodne konwersacje w typowych sytuacjach – zakupy, podróże, rezerwacje hotelowe, etc. Można także pisać nieskomplikowane  teksty z wykorzystaniem prostych konstrukcji gramatycznych.

B2: Poziom średni wyższy odpowiadający  poziomowi 5.0 do 6.0 w skali IELTS lub egzaminowi FCE lub BEC Vantage.

Reprezentujący poziom B2  potrafi rozumieć zarówno główny, jak i szczegółowy przekaz usłyszanej wypowiedzi, w różnych sytuacjach, łącznie z mniej typowymi, np. angażującymi język techniczny. Potrafi swobodnie poruszać się w większości tematów, stosując zaawansowane formy gramatyczne i używając trudniejszego słownictwa. Może prowadzić łatwo dyskutować z osobami będącymi ‘native speakers’, również w mało typowych sytuacjach, reagując szybko i poprawnie. Potrafi pisać poprawne teksty na większość  tematów stosując struktury i zwroty typowe dla ‘native speaker’ w podobnych sytuacjach.

C1: odpowiada poziomowi 6.5 do 7.0 w skali IELTS lub egzaminu CAE lub egzaminu BEC Higher.  Reprezentuje sprawność językową mówioną i w piśmie, która bez problemu umożliwia reagowanie w bardzo  poprawnym i obszernym stopniu na prawie każdą sytuację. Do tego zalicza się także spontaniczne i szybkie reakcje w mało typowych sytuacjach, np. z wykorzystaniem żargonu technicznego, czy też tłumaczenia tekstów specjalistycznych. Sprawność  językowa C1  jest prawie taka sama jak sprawność językowa ‘native speakers’.

C2: Poziom zaawansowany wyższy – profesjonalny, odpowiadający poziomowi 7.5+ w skali IELTS lub egzaminowi CPE. Reprezentuje profesjonalny poziom zaawansowania językowego, co oznacza pełną swobodę w komunikacji oraz w piśmie w dowolnej życiowej sytuacji, łącznie z aspektami języka technicznego i branżowego.  Samodzielność językowa osoby o poziomie C2 jest taka sama  jak ‘native speakers’.